1. Novosti iz civilnog društva
  2. Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III" (UP.02.1.1.16) u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 200.000.000,00 HRK predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnih Poziva "Zaželi – program zapošljavanja žena" (UP.02.1.1.05) i "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II" (UP.02.1.1.13). Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci u okviru kojih će se na najviše 6 mjeseci zapošljavati oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije.

Obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb, dok ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije, ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi najmanje 400.000,00 HRK, a najviše 1.500.000,00 HRK te udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

  • Prijave na Poziv je moguće je predati od 25. svibnja 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2022. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Više informacija o Poziv na mrežnoj stranici ESF-a.

Povratak na prethodnu stranicu