1. Novosti iz udruga
 2. Novi poziv za mentore i mentorice u civilnom društvu

Novi poziv za mentore i mentorice u civilnom društvu

Novi poziv za mentore i mentorice u civilnom društvu

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska u sklopu Programa mentoriranja i prakse u civilnom društvu nudi mogućnost potpore za razvijanje mentorskog programa u skladu s potrebama određene organizacije. Program je uspješno proveden u 23 organizacije civilnog društva, dok se u drugima još provodi.

U drugom ciklusu izvođenju programa, fokus će biti na mladima koji spadaju u ranjive skupine te koji imaju manje prilika za rad u organizacijama civilnog društva ili su u opasnosti od diskriminacije, s posebnim naglaskom na pripadnicima/ama nacionalnih manjina. Za sudjelovanje u drugom krugu poziva mogu se prijaviti organizacije koje su već imale osobe na praksi te nove organizacije koje u programu još nisu sudjelovale.

Glavni ciljevi Programa prakse u civilnom društvu su:

 1. osnažiti buduće radnike formalnim i neformalnim znanjima i vještinama potrebnim za rad u organizacijama civilnog društva

 2. dati priliku mladima bez radnog iskustva za stjecanje korisnog i konkretnog znanja i vještina za različite pozicije unutar OCD-ova

 3. promovirati rad organizacija civilnog društva kao privlačnog potencijalnog mjesta za zaposlenje mladih.

Sukladno mogućnostima i tipu OCD-a, budući praktikanti/ce imat će priliku učiti o poslovima na radnom mjestu: projektni menadžer, voditelj ureda/administrator/financijski asistent, voditelj komunikacija/odnosa s javnošću, programski koordinator, edukator/trener/voditelj radionica i stručnjak u području zagovaranja javnih politika.

Mentori će pak odraditi 80 sati mentoriranja osoba koje polaze program odrađenih tempom prilagođenim mogućnostima mentora i potrebama pripravnika te simboličnu financijsku naknadu za mentoriranje. Dakle, zaduženja mentora su:

 1. sudjelovanje na treningu u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava

 2. izrada pripravničkog programa za vrijeme treninga sukladno mogućnostima organizacije i potrebama praktikanta

 3. dogovor s praktikantom oko programa pripravništva

 4. potpora praktikantu u vidu dijeljenja vlastitih iskustava, znanja i vještina te pružanje prilike praktikantu za razvitak vještina samoevaluacije i kritičkog razmišljanja

 5. evaluacija programa, praktikanta i organizatora nakon završetka prakse.

Organizacije civilnog društva koje se odluče na sudjelovanje u programu time same stječu:

 1. priliku da u rad svojih organizacija uključe mlade motivirane ljude

 2. strukturirani program prakse koji mogu koristiti za uvođenje novih osoba u organizaciju te

 3. dodatne treninge mentorskih vještina i druge prilike za usavršavanje.

 • Rok za prijavu je 17.11.2021. godine, a prijavnica je dostupna na ovoj poveznici.

Za dodatne informacije pogledati ovdje.

Povratak na prethodnu stranicu