1. Novosti iz civilnog društva
  2. Natječaj za projekte udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

Natječaj za projekte udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Rok za prijavu je: 3. kolovoza 2021.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od dvaju osnovnih područja aktivnosti:

  • P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta

  • P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih

  • P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području

Projekt se provodi u školskoj godini 2021./2022., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2022. godine. Prihvatljivi prijavitelji su udruge osnovana sukladno Zakonu o udrugama i koje udovoljavaju općim uvjetima. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi. Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner na više projekata.

Više pogledajte ovdje

Povratak na prethodnu stranicu