1. Novosti iz civilnog društva
  2. Objavljeni javni natječaji županije, općina i gradova za udruge: programi javnih potreba za 2022. godinu

Objavljeni javni natječaji županije, općina i gradova za udruge: programi javnih potreba za 2022. godinu

Objavljeni javni natječaji županije, općina i gradova za udruge: programi javnih potreba za 2022. godinu

Jedinice regionalne i lokalne samouprave (županije, gradovi i općine) će po usvajanju proračuna za 2022. godinu objaviti javne natječaje za financiranje projekata i programa udruga i/ili organizacija civilnog društva u okviru programa javnih potreba za 2022. godinu. Natječaji bi trebali biti otvoreni 30 dana od dana objave te Vam savjetujemo da ne čekate zadnji trenutak.

Istarska Županija-Regione Istriana objavila je program javnih potreba za 2022. godinu:

Osim Istarske županije, natječaje su objavili sljedeći gradovi i općine:

Pratite svakodnevno novosti vezane uz natječaje na web stranicama Vaših općina i gradova te na web stranici Istarske županije, a prethodni popis otvorenih javnih natječaja na području Istarske županije bit će redovito ažuriran.

Povratak na prethodnu stranicu