1. Novosti iz civilnog društva
  2. Javni pozivi za programe i projekte udruga Ministarstva znanosti i obrazovanja

Javni pozivi za programe i projekte udruga Ministarstva znanosti i obrazovanja

Javni pozivi za programe i projekte udruga Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je nekoliko javnih poziva za financiranje programa i projekta udruga:

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Udruga ima pravo prijave na projekt u partnerstvu s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se projekt provodi, u jednom od osnovnih područja aktivnosti:

- P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta

- P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih

- P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 50.000,00 kuna, a najvećem do 150.000,00 kuna po pojedinom projektu.

Projekt se provodi u školskoj godini 2022./2023., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2023. godine. 

  • Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2022. godine.

Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini program popularizacije znanosti.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici., a potpore će se dodjeljivati organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2022. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

  • Rok za prijavu na Javni poziv je 30. lipnja 2022. godine.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. šk. god.

Pravo prijave na Javni poziv ima svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. 

Financijska potpora za jednogodišnje razdoblje provedbe pojedinog projekta iznosi do 26.020.000,00 kn.

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

  • Rok za prijavu na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Više informacija o otvorenim natječajima na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, pod kategorijom Natječaji.

Povratak na prethodnu stranicu