1. Novosti iz Zaklade
  2. Info dani za udruge u Istri od 28. studenog

Info dani za udruge u Istri od 28. studenog

Info dani za udruge u Istri od 28. studenog

Zaklada Istra najavljuje još jedne Info dane za udruge u Istri i sve ostale organizacije i institucije koje surađuju s udrugama, a koji će se održati od 28.11. do 2.12.2022.

Ovogodišnji program obuhvaća prezentacije natječaja adekvatnih za udruge i partnerske projekte s udrugama, informacije oko organizacije humanitarnih akcija, osnovne informacije za osnivanje i djelovanje udruga, radionice društvenog inoviranja i premijeru dokumentarnog filma o zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Sve to održat će se online putem te je potrebno prijaviti se kako bi se dobila poveznica za pojedina predavanja i radionice.

Ukoliko još niste upoznati sa Zakladinim Info danima, namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te ostalim zainteresiranima s ciljem što boljeg informiranja o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva, edukacijom za osnaživanje svih dionika te stvaranjem partnerstva i novih razvojnih prilika.

I ove godine u temama ima raznih područja, stoga svatko tko djeluje ili je zainteresiran djelovati u udrugama ili želi surađivati s udrugama, može pronaći temu koja ga zanima. 

Ponedjeljak, 28.11. je rezerviran za prezentacije nekih od natječaja na koje se udruge mogu prijaviti, bilo kao nositelji ili kao partneri. Sve kreće u 9:00 kada će predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) prezentirati Erasmus+ program interesantan udrugama u području mladih ali i mogućnosti za udruge u obrazovanju odraslih, program Europske snage solidarnosti i Obzor program. U 10:30 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH) će prezentirati program Europske unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) te program Sufinanciranja EU projekata udruga. U 11:15  Ministarstvo kulture i medija prezentirati će program Kreativna Europa, u 11:45 Zaklada "Kultura nova" prezentirati će svoje natječaje dok će Zaklada "Hrvatska za djecu" u 12:15 prezentirati svoje natječaje na koje se mogu javiti udruge. U 13:00 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predstaviti će ESF+ Program Učinkoviti ljudski potencijali.

Utorak, 29.11. je rezerviran za temu o humanitarnim akcijama, sve kreće u 9:00 sa predavanjem Milana Sekušaka, višeg stručnog suradnika Istarske županije za povjerene poslove državne uprave, zadužen između ostalih poslova i za registraciju i prijavu humanitarnih akcija, održati predavanje o formalnostima, procedurama i zakonskim okvirima za organizaciju i provedbu humanitarnih akcija. Nakon toga, u 10:30 Jasna Vekić, predsjednica Crvenog križa Pula razgovarat će s nekoliko uspješnih „humanitaraca“ o tome što je potrebno za uspješnu humanitarnu akciju. Isti dan, u 11:30 upraviteljica Zaklade Istra, Helga Možé održati će kratku prezentaciju na temu o razlici između Foundraisinga i Doniranja.  

Srijeda, 30.11. je zadužena za Aktivne u zajednici, program koji Zaklada Istra provodi u suradnji sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, i prezentaciju Društvenih programa koje su polaznici Akademije Aktivni(h) u zajednici realizirali ove godine. Za uvod oni će imati priliku iskusiti Lov na filantropsko blago Pule, kao primjer dobre prakse za stavljanje u funkciju resursa u lokalnoj zajednici za povećanje socijalnog kapitala. 

Četvrtak, 1.12. rezerviran je za radionice društvenog inoviranja koje će održati Lana Lovašić, stručnjakinja za društvene inovacije koristeći se metodom Design thinking. Tako će u 11:00 takva radionica na temu problematika slijepih i slabovidnih osoba biti održana u Udruzi slijepih Istarske županije, a u 14:00 u Društvu Multiple skleroze Istarske županije na temu problematika osoba s multiplom sklerozom. 

U petak u 14:00 u Kinu valli, biti će premijerno prikazan film „Skriveni pupoljci boljeg društva“, dokumentarni film o mogućnostima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. S obzirom na ograničen broj mjesta u Kinu Valli, ulazak je moguć isključivo uz pozivnicu odnosno, bit će moguć za osobe koje budu na popisu. 

Kao svake godine, u popodnevnim satima, kroz kratka predavanja za sve „početnike“ u udrugama, one koji razmišljaju pokrenuti udrugu ili su preuzeli vođenje udruge, upraviteljica Zaklade Istra, Helga Možé informirati će o osnovama vezanim za osnivanje i djelovanje udruga, stoga u ponedjeljak u 18:00 održat će predavanja „Udruga vs Firma“ i „Od ideje do udruge“ a u srijedu, 30.11. u 18:00 predavanje „ABCda za udruge“.

Pozivamo Vas da se uključite i steknete nova znanja, saznate korisne informacije i utječete na razvoj Vaše organizacije kako bismo svi zajedno mogli doprinijeti razvoju naših zajednica. 

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti Google obrazac, a cijeli program Info dana za udruge 2022. možete pročitati u nastavku. Link za pojedino predavanje dobit će se po prijavi.

Za dodatne upite i pojašnjenja stojimo na raspolaganju: 052/212-938 ili zaklada@civilnodrustvo-istra.hr.O prezentacijama natječaja za projekte udruga:

ERASMUS+ 

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji već 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Nizom projektnih aktivnosti program Erasmus+ financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal u sustavu obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  S ukupnim proračunom od 28,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju jednakih mogućnosti za sve te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti. 

Predstavnice Agencija za mobilnost i programe EU - AMPEU ovom će prilikom predstaviti programe koji su adekvatni za projekte udruga kako slijedi: 
- Erasmus+ u području mladih
- Europske snage solidarnosti
- Erasmus+ mogućnosti za udruge u obrazovanju odraslih
- Obzor program

Programe će predstaviti Lorena Barić, Viša stručna savjetnica u Odjelu za Europske snage solidarnosti / Koordinatorica za Eurodesk predstaviti će programe za mlade – Erasmus+ u području mladih te Europske snage solidarnosti. Vanjska suradnica, Daniela Drandić iz Udruga Roda, Erasmus+ ambasadorica, predstaviti će Erasmus+ mogućnosti za udruge u obrazovanju odraslih te će Sandra Vidović predstaviti program Obzor.

---------------------------------

Program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, građanskog angažmana i participacije, borbe protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Program će predstaviti Željka Markulina iz Odjela za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sufinanciranje projekata od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnoga društva susreću u provedbi EU projekata je vezana uz sufinanciranje.  Naime, iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik. Brojnim organizacijama civilnoga društva takvo sufinanciranje nije jednostavno osigurati što nerijetko stvara značajne probleme u likvidnosti udruga i može ugroziti učinkovitost provedbe projektnih aktivnosti. Imajući u vidu korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te sve veća sredstava koja su na raspolaganju sektoru civilnoga društva, važno je osigurati kontinuitet ulaganja u jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za učinkovitu provedbu EU projekata i projekata financiranih iz inozemnih fondova. Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge od travnja 2011. godine do danas pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.

Program će predstaviti Jelena Princivali, viša stručna savjetnica u Odjelu za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

---------------------------

Kreativna Europa je program EU-a namijenjen potpori europskim kulturnim i kreativnim sektorima

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Kroz program Kreativne Europe ostvaruju se europske suradnje u području književnosti, arhitekture, glazbe, mode i dizajna, kulturne baštine te u ostalim kulturnim i umjetničkim područjima s ciljem jačanja mobilnosti kreativaca i kulturnih profesionalaca te inovacija u kulturnom i kreativnom sektoru. Potprogram Kultura prijaviteljima nudi brojne mogućnosti u obliku potpora i programa mobilnosti kako bi omogućio što bolju europsku vidljivost i povezivanje s drugim kreativcima. 

Sve informacije o mogućnostima programa Kreativne Europe mogu se pratiti na stranicama Deska Kreativne Europe - ured Kultura ili putem Facebook stranice Creative Europe Desk – Culture Office Croatia

Ovom prilikom, predstavnica Deska upoznat će prisutne s osnovama Programa. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje Kreativna Europa nudi kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru potprograma Kultura. 

Program će predstaviti Anera Stopfer iz Desk Kreativne Europe, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

----------------------------

Zaklada „Kultura Nova“

Zaklada "Kultura nova" pruža stručnu i financijsku podršku organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U okviru Info dana Zaklada će predstaviti mogućnosti financiranja organizacija kroz različita programska područja te postupak dodjele bespovratnih sredstava. Također će ukratko predstaviti svoje operativno djelovanje koje obuhvaća provedbu edukacijskih programa, istraživanja i djelovanje na području kulturnih politika te provedbu međunarodnih projekata.

Zakladu i njene natječaje će predstaviti Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške.

-----------------------------

Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financira projekte i programe pravnih osoba putem javnog natječaja i/ili javnog poziva za podnošenje prijava, koji se raspisuje temeljem prethodne odluke Upravnog odbora Zaklade, u pravilu, jedanput godišnje. Na ovaj način dodjeljuju se novčane potpore za one projekte i programe koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, pri čemu Zaklada „Hrvatska za djecu“ svakim pojedinim javnim natječajem, odnosno pozivom, određuje područja djelovanja pravnih osoba koja će financijski podržati u tom trenutku, a koja mogu biti široko i općenito utvrđena, kao što mogu biti i usko specijalizirana.

Uz (su)financiranje programa i projekata temeljem javnog natječaja, Zaklada omogućuje i izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba. Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje projekata/programa su:

  • organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji

  • pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i sličnih djelatnosti

  • javne ustanove

  • tijela državne uprave

  • tijela jedinica lokalne samouprave

  • tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Zakladu i njene natječaje predstaviti će Stela Tudor, samostalni suradnik za opće i pravne poslove.

-----------------------------

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

U listopadu 2022. službeno je odobren ESF+ Program Učinkoviti ljudski potencijali. U njemu su opisane aktivnosti koje će se provoditi u razdoblju 2021.-2027. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je oko 2,3 milijarde eura, a pokriva područja zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i zdravstva kroz sedam prioriteta. Posebno mjesto u programu imaju organizacije civilnog društva kao ključan partner javnoj upravi u korištenju ESF+ sredstava. Uz osnovne informacije o Programu, izlaganje će se fokusirati na mogućnosti provedbe od strane udruga. 

Program će predstaviti Filip Miličević, voditelj službe za programiranje, Sektor za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata, Uprava za upravljanje operativnim programima EU.

Povratak na prethodnu stranicu