1. Novosti iz civilnog društva
  2. Info dani o natječajima iz javnih izvora u 2021. godini za organizacije civilnog društva

Info dani o natječajima iz javnih izvora u 2021. godini za organizacije civilnog društva

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, i ove godine organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2021. godini. 

Info dani 2021. održat će se 11. i 12. ožujka 2021. u potpunosti online, putem video prijenosa na YouTube kanalu Ureda za udruge.

Svrha je Info dana da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaje koji će se raspisivati u 2021. godini. Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2021. godinu.

Video prijenosu moći će se pristupiti putem YouTube kanala Ureda za udruge, a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani u realnom vremenu moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@udruge.vlada.hr.

Prezentacije davatelja bespovratnih sredstava bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Program je podložan promjenama te će se po potrebi ažurirati.

Program info dana (ažurirano 08. ožujka 2021.)

Izvor:udruge.gov.hr

Povratak na prethodnu stranicu