1. Novosti iz civilnog društva
  2. Državna škola za javnu upravu organizira dvodnevnu radionicu

Državna škola za javnu upravu organizira dvodnevnu radionicu

Državna škola za javnu upravu organizira dvodnevnu radionicu u trajanju 16 trening sati o mogućnostima financiranja projekata javnog sektora u sklopu programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021.- 2027.

Cilj radionice je upoznati sudionike s novim Programom Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (engl. kratica CERV) i njegovim glavnim značajkama te ih osposobiti za samostalnu prijavu projektnih prijedloga na natječaje predviđene u 2021. i 2022. godini u sadržajnom i tehničkom smislu. Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti najveći je EU fond do sada, namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava i temeljnih prava kroz promicanje jednakosti za sve i poticanje aktivnog sudjelovanja i angažmana građana, a nastao je spajanjem dosadašnjih programa Europa za građane, REC i Daphne. Nakon završene radionice polaznici će biti upoznati sa značajkama CERV programa, steći znanja i vještine i ključne informacije za izradu i/ili unaprjeđenje svojih projektnih ideja i uspješnu prijavu na neki od raspisanih natječaja.

Radionica je namijenjena predstavnicima općina, gradova i županija; djelatnicima koji rade u odjelima/sektorima vezanim za društvenu djelatnost, EU projekte i međunarodnu suradnju te predstavnicima tijela koja se bave zaštitom ljudskih prava, ženskih prava i prava djeteta, rodnom ravnopravnosti, promicanjem jednakosti i sprečavanjem i suzbijanjem nejednakosti i diskriminacije i prevencijom nasilja.

  • Mjesto održavanja: dvorana Mura (I. kat), Medulićeva 36, Zagreb

  • Trajanje radionice: 28.10.2021. od 9 do 16:15h29.10.2021. od 9 do 16h, a prijava na radionicu je dostupna na ovoj poveznici.

Više informacija o radionici moguće je pronaći na mrežnoj stranici Državne škole za javnu upravu.

Povratak na prethodnu stranicu