1. Novosti iz Zaklade
  2. Potpisani ugovori o financiranju projekata iz Zakladinog natječaja „Mali projekti za bolje sutra“

Potpisani ugovori o financiranju projekata iz Zakladinog natječaja „Mali projekti za bolje sutra“

Potpisani ugovori o financiranju projekata iz Zakladinog natječaja „Mali projekti za bolje sutra“

Zaklada Istra u svibnju je raspisala Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ na koji su se mogle javiti udruge, ustanove i mjesni odbori sa područja članova Fonda gradova i općina.

Na ovogodišnji natječaj je pristiglo ukupno 13 prijava, od toga na prioritetno područje 1. „Razvoj lokalne zajednice“ 8 prijava, a 5 prijava na prioritetno područje 2. „Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja“.

Administrativnu provjeru prošlo je 10 prijava te zadovoljilo uvjete za prolaz u daljnji korak procjene: provjeru i ocjenjivanje kvalitete prijavljenih projekata. Ukupna sredstva na raspolaganju za ovaj natječaj bila su 30.000,00 eura (226.035,00 kn), a moglo se po prijavi dobiti maksimalno 3.500,00 eura (26.370,75 kn). Podsjećamo da se radi o malim projektima u lokalnim zajednicama što podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice. Projekti se trebaju provesti u razdoblju od 01.08.2023. do 31.12.2023. godine.

Komisija sastavljena od neovisnih vanjskih ocjenjivača, predložila je Zakladnoj upravi odluku temeljenu na ocjenama kvalitete prijavljenih projekata, a koja je zatim i usvojena. Odlukom se financira 8 projekata ukupne vrijednosti: 25.079,40 eura (188.960,74 kn).

U nastavku se daje pregled projekata odobrenih za financiranje:

NAZIV ORGANIZACIJE

SJEDIŠTE ORGANIZACIJE NAZIV PROJEKTA ODOBRENI IZNOS
Udruga Sakramenski Medulin Svi za lokvu, LOKVA ZA SVE!Vol.2 3.500,00€
Udruga Babucera Lanišće Brgudac Art&Samanj 3.500,00€
Zajednica Talijana Vižinada-Comunità degli Italiani Visinada Vižinada-Visinada Bunari i lokve- jučer, danas, sutra 2.950,00€
Zajednica sportskih udruga Grada Pazina Pazin Od srca, srcu 3.500,00€
Udruga Sonda Vižinada-Visinada Edukacija o nenasilnoj komunikaciji u online i offline svijetu 3.029,40€
Usruga ISTARSKO-Ekomuzej iz Vodnjana Vodnjan-Dignano INTERNATURAL-Onoterapija 3.500,00€
Jedriličarski kub Horizont-Poreč Poreč-Parenzo Popravak nadstrešnice 2.000,00€
Udruga Kreativna akademija Labin Labin RECIKLIRANJEM DO UMJETNOSTI 3.100,00€

Nadalje, u nastavku se daje pregled sažetaka projekata odobrenih za financiranje:

UDRUGA SAKRAMENSKI

„ Svi za lokvu, LOKVA ZA SVE!Vol.2 “, 3.500,00 € 

Projekt očuvanja i valorizacije medulinske lokve „Svi za lokvu, LOKVA ZA SVE! Vol.2" ima za cilj potaknuti promjene u svijesti i ponašanju sudionika u brizi za okoliš i lokalnu prirodnu baštinu. Kroz suradničke, uključive, edukativne, i volonterske aktivnosti želi osnažiti lokalne dionike, posebno najmlađe, i potaknuti ih na aktivno su-djelovanje u kreiranju i uređenju javnog prostora, za dobrobit eko sustava kojega smo dio, sada i u budućnosti. Suradnja i povjerenje partnera i lokalnih dionika osnažiti će se kroz zajedničku provedbu projektnih aktivnosti, a prijenos znanja i iskustava te umrežavanje i međusektorska suradnja poslužiti će kao temelj pokretanja budućih partnerstava za rješavanje lokalnih problema i potreba te podizanje kvalitete života i održivi razvoj lokalne zajednice.

UDRUGA BABUCERA

“Brgudac Art&Samanj”, 3.500,00 €

Cilj projekta je očuvanje kulturne baštine i tradicije. Oživljavanjem nekad tradicionalnog sajma okuplja se obrtnike, kućne radinosti, umjetnike i sve one koji nude vlastite proizvode i usluge, a istovremeno njeguju tradiciju, lokalnu baštinu i ekologiju. Posjetiteljima se nude edukativni sadržaji u vidu predavanja i radionica, edukativno-zabavni sadržaji u vidu, izložbe, glazbenih radionica i koncerta. Cilj manifestacije je potaknuti lokalno stanovništvo na društvene aktivnosti u zajednici, pridonijeti razvoju i umrežavanju malih proizvođača i njihovo osnaživanje u ekonomskoj zajednici.

ZAJEDNICA TALIJANA VIŽINADA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI VISINADA

“ Bunari i lokve - jučer, danas, sutra”, 2.950,00 €

Cilj ovog projekta je, u suradnji s Javnom Ustanovom Natura Histrica, lokalnim udrugama i mještanima Općine Vižinada, provesti identifikaciju lokvi i njihovo mapiranje, nakon čega bi se krenulo u revitalizaciju istih prema stupnju najveće ugroženosti.  Odlazak na izvor, bunar ili lokvu nekada je predstavljao svakodnevnu nezaobilaznu obvezu no danas je njihovo postojanje zbog pretjerane intervencije u krajobrazu odnosno neodržavanja izuzetno ugroženo. Edukacijom najmlađih kroz predavanja stručnjaka o njihovom ekosustavu i važnosti kao i prenošanje znanja starije populacije o značaju lokava nekad, cilj je osvijestiti gorući problem njihovog nestajanja. Revitalizirana lokva bila bi uključena u turističku-biciklističku rutu s informativnom tablom na tri jezika.

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA

“Od srca, srcu”, 3.500,00 €

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina u suradnji sa Nogometnim klubom Pazinka-Pazin i sa Zavodom hitne medicine Istarske županije ispostava Pazin ugraditi će defibrilator na Gradskom stadionu sportskog centra 'Egidije Marion' u Pazinu. Od početka rujna do kraja listopada educirati će se sportski djelatnici, članovi sportskih udruga Zajednice, školarci i rekreativci o načinu rukovanja defibrilatora. Ugradnjom defibrilatora planirano je povećanje sigurnosti 1.000 sportaša i rekreativaca te oko 2.000 djece polaznika vrtića, osnovne i srednjih škola u Pazinu.

UDRUGA SONDA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI, EDUKACIJU I RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

“Edukacija o nenasilnoj komunikaciji u online i offline svijetu“, 3.029,40€ 

Projektom su planirane ekspertne edukativne kreativne radionice namijenjene učenicima osnovnih škola. Kroz interaktivne aktivnosti poput razgovora, video materijala i radnih listića, radionice imaju za cilj unaprijediti komunikacijske vještine učenika, kako na internetu, tako i izvan njega te im omogućiti prepoznavanje i prevenciju negativnih situacija. Projekt se usredotočuje na povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici, promičući aktivno sudjelovanje, razumijevanje i odgovorno ponašanje. U suradnji s udrugom Parole Ostili iz Italije, projekt koristi provjerene prakse i stručno vodstvo kako bi osigurao visoku kvalitetu edukacije i postigao dugoročne pozitivne rezultate.

UDRUGA ISTARSKO- EKOMUZEJ IZ VODNJANA

„INTERNATURAL- Onoterapija”, 3.500,00 €

U sklopu projekta svi zainteresirani posjetitelji, s osobitim naglaskom na osobe s posebnim potrebama, fizičkim i socijalnim poteškoćama, moći će ostvariti određeni stupanj interakcije s magarcima i ostalim životinjama na farmi. Onoterapijom će  se uz prisustvo educirane i kompetentne osobe provoditi terapija  koja je ciljano napravljena za pomicanje vlastitih granica, rješavanja straha od životinja i zbližavanja korisnika i životinje. Dio programa onoterapije je opuštena socijalizacija i interakcija sa životinjama.

JEDRILIČARSKI KLUB HORIZONT-POREČ

“Popravak nadstrešnice“, 2.000,00 €

Projektom će se zamijeniti postojeća nadstrešnica koja je u derutnom stanju te oštećena uslijed olujnog nevremena. U ovakvom stanju je opasnost za prolaznike I članove kluba. Nadstrešnica je potrebna kako bi se polaznici škole jedrenja za djecu mogli skloniti od sunca u trenucima kad nisu na moru. Također, nadstrešnica koristi i prolaznicima šetnice koji se redovito sklanjaju od sunca i kiše.

UDRUGA KREATIVNA AKADEMIJA LABIN

“ RECIKLIRANJEM DO UMJETNOSTI”, 3.100,00 €

Projekt u suradnji s Udrugom Labin Zdravi Grad i OŠ „I.L.Ribar“ Labin, te MO Vinež i MO Labin stari grad, ima u cilju aktivno uključivanje građana u aktivnosti očuvanja, valorizacije i promocije identiteta, tradicije, kulture i običaja Labinštine kroz provedbu  i umjetničke aktivnosti slikanja korištenjem recikliranih materijala. Međusektorskom i međugeneracijskom suradnjom, razvojem volonterstva i inovativnim modelom uključivanja građana izravno se doprinosi povećanju društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te doprinosi rješavanju zajedničkih problema.

 

Podsjećamo kako ovaj natječaj Zaklada Istra – Fondazione Istria raspisuje trinaestu godinu zaredom, u suradnji sa općinama i gradovima članovima Fonda (Buje-Buie, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Vodnjan-Dignano, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno, Svetvinčenat, Vrsar-Orsera, Marčana,  Ližnjan-Lisignano, Medulin, Funtana-Fontane, Lanišće, Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Vižinada - Visinada, Tinjan, Barban ), te je kroz cijelo ovo razdoblje podržano 164 projekata ukupne vrijednost 278.689,83 eura (2.099,788,56kn) U provedbu malih projekata bilo je uključeno preko 4200 volontera, a korist od provedbe projekata imalo je više od 390 000 korisnika.

Pozivamo sve zainteresirane da pronađu mali projekt u svojoj bližoj i široj zajednici i da se priključe u aktivnostima projekata koje će se provoditi do kraja mjeseca prosinca 2023. godine!

Povratak na prethodnu stranicu