1. Novosti iz udruga
  2. Dani otvorenih vrata udruga: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Dani otvorenih vrata udruga: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Dani otvorenih vrata udruga: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Danas predstavljamo Zajednicu sportskih udruga Grada Pazina!

Tko čini Zajednicu sportskih udruga Grada Pazina

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina su sve sportske udruge, trgovačka društva i ustanove osnovane radi obavljanje sportske djelatnosti, koje se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u sportu na području Grada Pazina. Trenutno broji 38 članica udruga. Svake godine raspisuje Javni poziv za financiranje godišnjega programa udruga u sportu Grada Pazina. Kroz poziv budu dodijeljena sredstva financijske potpore sportskim klubovima namijenjena zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, te provođenje sportskih manifestacija.

Područje i ciljevi rada

Područje djelovanja Zajednice, sukladno ciljevima, je sport, dok su ciljevi Zajednice usklađivanje aktivnosti svojih članova, poticanje i promicanje sporta na području Grada Pazina, osobito sporta djece, mladeži i studenata te osoba s invaliditetom, objedinjavanje i usklađenje programa sportskih udruga, predlaganje programa javnih potreba u sportu i sudjelovanje u njegovu ostvarivanju, skrb o kategoriziranim sportašima te stvaranje uvjeta za njihovu pripremu za velika natjecanja, sudjelovanje u programima sportskih saveza, razvoj sportsko rekreacijskih aktivnosti građana te promicanje stručnog rada u sportu te odgojnih i obrazovnih funkcija sporta te sudjelovanje o skrbi o javnim sportskim građevinama. Zajednica provodi Program javnih potreba u sportu Grada Pazina.

Ciljane skupine Zajednice s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je Zajednica usmjerena su djeca, građani lokalna i regionalna samouprava, mladi, navijačke skupine, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, sportaši, sportaši s invaliditetom, sportski djelatnici, učenici, udruge i građanske inicijative te umirovljenici.

 

 

Aktivnosti

Svake se godine organiziraju unutar pojedinih udruga članica Zajednice škole i radionice u pojedinim sportovima – pa tako su uspješno provođene škole boćanja, nogometa, rukometa, odbojke koji provode većina udruga tijekom svake godine. Osim u sportskom dijelu, udruge se nastoji osnažiti na zakonskom i institucionalnom području – u smislu poznavanja zakona i propisa te na području sufinanciranja iz drugih izvora – u smislu pisanja projekata, javljanja na natječaje i slično. U tom smislu udruge se šalju na prezentacije i radionice, te se nastoji također u Pazin dovesti predavače koji bi osnažili udruge. Zajednica sa svojim udrugama članicama radi na projektima, a trenutno je u fazi izrade i Strategija razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina, čija je vizija izrada strateškog plana razvoja sporta i rekreacije koje će što vjernije oslikati interese i potrebe građana i građanki Pazina.

„Mići i zdravi biti“

Zajednica započinje novi projekt „Mići i zdravi biti“ kojim se želi sport i rekreaciju približiti onim najmlađima. Malu djecu, a velikim djelom školsku djecu treba aktivno uključiti u sport, prethodno ih educirajući i predstavljajući im sve prednosti bavljenja sportom za njihovo zdravlje i život. Bavljenje sportskim aktivnostima unutar odgojno-obrazovnog sustava svakome djetetu omogućava zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba – bioloških potreba za kretanjem i igrom te potrebe za sigurnošću, pripadanjem, samopoštovanjem i samo aktualizacijom. Sport znatno utječe na poželjan razvoj djece i mladih, na unapređenje i čuvanje zdravlja, te posljedično podizanje kvalitete života i pomoći u zaštiti od negativnih utjecaja okoline. Bavljenje sportom u životima djece ima značaju odgojnu i obrazovnu ulogu, potiče socijalizaciju i usvajanje interakcijskih i komunikacijskih vještina. Nužno je svakom djetetu osigurati slobodu izbora i mogućnost bavljenja sportom, a u tome ključnu ulogu ima upravo sustav odgoja i obrazovanja.

Zajednici je važno da se razvija svijest o pozitivnim učincima tjelesnog vježbanja od najranije dobi, te probuditi interes za zdrav i aktivan život kroz sport. Za pravilan razvoj sposobnosti djece potrebno je sustavno organizirati adekvatne programe vježbanja i sportskih programa, koji će postati baza i temelj za daljnje djelovanje.

Povratak na prethodnu stranicu