1. Novosti za civilno društvo

Novosti za civilno društvo

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na...

Upitnik - građanski odgoj i obrazovanje

Pozivamo sve nastavnike i nastavnice, stručne suradnike i suradnice na ispunjavanje upitnika kojim se želi dobiti uvid o predispozicijama, preprekama i mogućnostima za kvalitetnu suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog...

  1. 1 
  2. 2 
  3. 3 
  4. Sljedeća