1. Novosti za civilno društvo

Novosti za civilno društvo

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2022. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu odvija se prema Više informacija

Objavljen Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris 2022.

Zaklada Adris objavila je Natječaj za dodjelu sredstava za sljedeće programe Zaklade: Znanje i otkrića – program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota – program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju...

Više informacija

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III" (UP.02.1.1.16) u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i...

Više informacija

Poziv na seminar “Friends of Europe’s European Young Leaders Seminar”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Sveučilište u Zagreb pozivaju zainteresirane građane_ke na otvorenu sesiju u sklopu seminara za mlade lidere „Friends of Europe’s European Young Leaders Seminar“ koju u suradnji s njima organizira međunarodna „think tank“ organizacija Friends of Europe sa sjedištem u Bruxellesu. Seminar se održ...

Više informacija
  1. 1 
  2. 2 
  3. 3 
  4. Sljedeća