1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici”, 15.09.2016.

Na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisuje natječaj za građanske akcije ”Naš doprinos zajednici” za organizacije sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.
Pravo prijave na natječaj imaju udruge, zaklade i ustanove sa sjedištem u gore navedenim županijama.
Maksimalan iznos financijske podrške je do 13.000,00 kuna, a maksimalno trajanje inicijative je 3 mjeseca u razdoblju od 1.1.2017. do 30.06.2017. godine.

Prijave na natječaj vrše se internetskom prijavom putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za prijavu je 15. listopada 2016. godine u 12 sati. Molimo prijavitelje da nakon e-prijave ispišu dokument za verifikaciju e-prijave koji je potrebno ovjeriti pečatom udruge i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja te poslati isključivo poštom, u propisanom roku za prijavu (do 15.10.2016. - uključujući i 15.10.) na adresu Zaklade. Koraci postupka e-prijave pojašnjeni su OVDJE, a za prijavitelja koji je ustanova nekoliko naputaka prilikom e-prijave nalazi se OVDJE.

Povratak na prethodnu stranicu