1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini.  

Posebni cilj Poziva je povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice te regije, povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području odnosno na području više županija te unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i JLPRS te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Ukupna vrijednost Poziva je 2.000.000,00 kuna, a planira se financirati između 20 i 25 projekata.

Prijavitelji mogu najmanje zatražiti 50.000,00 kuna, a najviše 150.000,00 kuna.

Poziv je raspisan do 30.03.2017. godine.

Prijave se podnose nadležnoj regonalnoj Zakladi. Za područje Istarske, Primorsko- goranske, Karlovačke, Sisačko- moslavačke te Krapinsko- zagorske županije, prijave je potrebno, do navedenoga roka, poslati na adresu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u Puli.

Više informacija o samom natječaju te pregled natječajne dokumentacije dostupni su niže.

 

Povratak na prethodnu stranicu