1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga usmjerenih pružanju usluga osobne asistencije osobama

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:

  • Priroritetno područje 1: osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
  • Priroritetno područje 2: osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
  • Priroritetno područje 3: osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva planiran je iznos od 39.800.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 30. studenog  2015. godine.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je tri godine. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci između udruge i Ministarstva, osim ako ugovorom nije točno naznačen datum početka provedbe.

Svaka pojedina udruga može prijaviti najviše jedan program u okviru ovog Poziva.

Program se mora provoditi na području Republike Hrvatske.

Natječajnu dokumentaciju za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) treba poslati preporučeno poštom, ili putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina programskih aktivnosti.

Razmatrati će se samo prijave koji su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mspm.hr  najkasnije do 13.studenog 2015. godine.

Više detalja o natječaju i obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu