1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovog Poziva.

Za financiranje projekata na raspolaganju je 8.600.000,00 kuna. Najmanji iznos koji će se putem Poziva dodijeliti za pojedini projekt je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 31. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Obzirom da se prijava vrši elektroničkim putem te da se poštom šalje samo Dokument za verifikaciju, molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva.

________________________________________________________________________

Dana 28.07.2017.g. Ministarstvo je objavilo izmjenu natječajne dokumentacije zbog produljenja roka prijave!

Izmjena se odnosi na Upute za prijavitelje i obrasci za prijavu. Novu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

________________________________________________________________________

Dana 17.07.2017.g. Ministarstvo je objavilo izmjenu natječajne dokumentacije.

Izmjena se odnosi na Upute za prijavitelje i Obrazac opisa projekta. Izmjenjena dokumentacija dostupna je u objavi o izmjenama dokumentacije od 28.07.2017. (vidi iznad)

Povratak na prethodnu stranicu