1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017.g.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.
Pozivaju se udruge usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece sukladno ovom Pozivu.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 25. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Za financiranje projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece osigurano je ukupno 4.000.000,00 kuna.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje! 

Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Ministarstva

Povratak na prethodnu stranicu