1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za 2016. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana 25.05.2016. godine na svojoj mrežnoj stranici objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 4.300.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 24. lipnja 2016. godine.
Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku ili na mrežnoj stranici Ministarstva.

Povratak na prethodnu stranicu