1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku je dana 21.6.2017. godine raspisalo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima. Sukladno tome pozivaju se udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano je ukupno 3.800.000,00 kuna te je za svako prioritetno područje osiguran poseban iznos sredstava.

Prijava na Poziv ostvaruje se elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr.  Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje.

Rok za prijavu je 21. srpanj 2017. godine, a sva pitanja vezana za Poziv mogu se postaviti na e-mail udruge@mdomsp.hr do 14. srpnja 2017. godine.
 

Povratak na prethodnu stranicu