1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu projekata i programa u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana 23. lipnja 2016. godine objavilo Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.
Rok za dostavu prijava je 23. srpnja 2016. godine.
 

Udruge mogu prijaviti projekte i programe na sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:

1. RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA
a) Projekti s ciljem rješavanja stambenih i drugih pitanja liječenih ovisnika
b) Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima

2. REHABILITACIJA/TRETMAN U TERAPIJSKIM ZAJEDNICAMA
a) Programi psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskim i stambenim zajednicama


Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku ili na mrežnoj stranici Ministarstva.

Povratak na prethodnu stranicu