1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva raspisalo je natječaj za projekte i programe udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:

  • Klubovi za mlade
  • Regionalni info-centri za mlade
  • Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)
  • Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti

te projekte na sljedeća prioritetna područja:

  • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • Lokalni info-centri
  • Osposobljavanje za (socijalno)poduzetništvo i samozapošljavanje

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obveznom partnerstvu s jednom ili više udruga mladih i za mlade svoje projekte mogu prijaviti na prioritetno područje:

  •  Lokalni i regionalni programi za mlade

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.392.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 18. lipnja 2015.

Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Pozivu (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Više informacija o uvjetima za prijavu i natjeačajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu