1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja - Buie

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Grada i/ili su korisnici s područja Grada te doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Natječaj je otvoren od 07.01.2020. godine do 07.02.2020. godine, a ukupna vrijednost natječaja iznosi 221.500,00 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Buje – Buie provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Riva 8.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 31.01.2020.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu