1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za sudjelovanje u mentorskom programu za udruge 2019

Predmet natječaja: stručna podrška udrugama u njihovom radu u roku od 7 mjeseci u razdoblju od 01.10.2019. godine do 01.05.2020. godine.
Procijenjena vrijednost nefinancijske potpore: 40.000,00 kuna
Broj potpora: 3

Datum raspisivanja: 01.07.2019. godine
Rok za prijavu: 01.08.2019. godine

Cilj natječaja je pružati potporu udrugama u njihovom radu, usklađivanju sa Zakonskim propisima, potpori pri prijavi projekata, razrada načina ostvarenja zacrtanih ciljeva te ostalim redovnim aktivnostima. Udruga kojoj Zaklada pruža uslugu mentoriranja ima obvezu u razdoblju trajanja podrške prijaviti barem jedan projekt na natječaje ostalih donatora. Obzirom da su potrebe udruga koje će biti odabrane za provedbe mentorskog programa specifične, operativni plan provedbe mentorskog programa definirat će se individualno sa svakom udrugom.

Plan provedbe:
1. Faza – snimak zatečenog stanja, upoznavanje s ustrojstvom udruge i dokumentacijom koja definira način rada (Statut, Pravilnici, Poslovnici i ostala dokumentacija po potrebi) te održavanje inicijalnog sastanka s udrugom odabranom za provedbom mentorskog programa u cilju upoznavanja i dogovora oko rokova i daljnjih aktivnosti provedbe
2. Faza – izrada operativnog plana provedbe mentorskog programa u suradnji s udrugom
3. Faza – provedba aktivnosti definiranih u operativnom planu
4. Faza – izrada i prijava projektnog prijedloga Pored gore navedenih faza, Zaklada će u skladu s potrebama održati edukacije za sve organizacije obuhvaćene mentorskim programom, a od organizacija se očekuje sudjelovanje u istima.. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr i to najkasnije do 24.07.2019. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu