1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za programe i projekte organizacija civilnog društva Grada Poreča

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Natječaj je otvoren od 16.1.2018 do 15.2.2018. godine a ukupna vrijednost natječaja je 1.130.500,00 

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Poreč – Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva pa će tako Zaklada u okviru ovog natječaja obavljati poslove definirane u točci 1.4. Uputa za prijavitelje. 

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula ili osobno predati u prijamni ured Zaklade (od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati).

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 7.2.2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku, a odgovore na postavljena pitanja prijavitelja OVDJE.

Povratak na prethodnu stranicu