1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika
Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
1. Resocijalizacija ovisnika 
2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 6. kolovoza 2015. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu