1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije, tretmana

Ministarstvo zdravlja objavilo je natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga i zdravstvenih organizacija iz područja u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika.

Natječaj se raspisuje za 4 prioritetna područja:
– ZO-1. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i  Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti;
– ZO-2. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije
– ZO-3. Projekti smanjenja štete
– ZO-4. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 11.500.000,00 kuna.

Rok za prijavu je 17. lipanj 2015. godine. Rok se produljuje na 24. lipnja 2015. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

VAŽNO!

Rok za prijavu na natječaj produljen je do 24. lipnja 2015. godine. Obavijest možete pronaći u ostalim dokumentima pod nazivom: Informacija o produženju roka za prijavu na natječaje Ministarstva zdravlja za 2015. godinu. Izmjenjeno 17. lipnja 2015.

Povratak na prethodnu stranicu