1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za male projekte u zajednici “Mali projekti za bolje sutra” - 26.04.2022.

Ukupna vrijednost financijske potpore: 250.000,00 kuna
Broj potpora: 10 - 41

Datum raspisivanja: 26.04.2022. godine
Rok za prijavu: 26.05.2022. godine

Maksimalno trajanje projekta: 4 mjeseci u razdoblju od 01.08.2022. godine do 01.12.2022. godine

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva udruge, ustanove i mjesne odbore koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2022. godinu (Grad Buje-Buie, Grad Labin, Grad Novigrad - Cittanova, Grad Pazin, Grad Poreč-Parenzo, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Funtana - Fontane, Općina Lanišće, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Općina Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Općina Vižinada - Visinada, Općina Vrsar–Orsera) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da se prijave na Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''.

Natječaj se raspisuje za 2 prioritetna područja:

1. Razvoj lokalne zajednice
U sklopu ovog prioritetnog područja financirat će se projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Naglasak je na uključenju građana u provedbu projekta, poticanje na volonterski rad te rješavanje konkretnih problema koje su građani određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne za rješavanje.

2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja
Ovo prioritetno područje odnosi se na projekte koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja. Aktivnosti koje se prijavljuju u sklopu ovog prioriteta moraju obuhavaćati tematiku istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja, a mogu biti radionice i edukacije za sve dobne skupine, okrugli stolovi, tribine, susreti, osmišljavanje novih društvenih programa za građane i ostale slične aktivnosti.

U sklopu natječaja potiče se i dodatno boduje umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih odbora te volonterstvo kako bi se povećao društveni kapital u lokalnim zajednicama te doprinijelo rješavanju zajedničkih problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje projekte razvoja lokalne zajednice. Kriterijima za procjenu dodatnim bodovima se potiču projekti koji neće sadržavati troškove plaće. Nadalje, potiču se projekti koji će kroz aktivnosti koristiti materijale izrađene od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala, odnosno potiče se ponovna uporaba te provedba aktivnosti na način koji je u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Najmanji iznos koji se može tražiti od Zaklade iznosi 5.000,00 kuna, dok najveći 25.000,00 kuna.

Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalan broj potpora koji de se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj jedinici lokalne samoupravi je 3.

VAŽNO! – IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (28.06.2022.)_1.Izmjene

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.7. INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA, Zaklada ima mogućnost ažuriranja indikativnog kalendara.

Ažurirana tablica sa produženim rokom za donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora nalazi u nastavku:
Faze natječajnog postupka    Datum
Objava natječaja      26.04.2022.
Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj    19.05.2022.
Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaje    24.05.2022.
Rok za slanje prijava    26.05.2022.
Rok za provjeru propisanih uvjeta natječaja    02.06.2022.
Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja    08.06.2022.
Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja    27.06.2022.
Rok za donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora    11.07.2022.
Rok za slanje obavijesti organizacijama o (ne)odobravanju financijske potpore    14.07.2022.
Rok za ugovaranje    01.08.2022.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu