1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za male projekte u zajednici “Mali projekti za bolje sutra” - 15.02.2024.

Ukupna vrijednost financijske potpore: 30.000,00 eura
Broj potpora: 7-26

Datum raspisivanja: 15.02.2024. godine
Rok za prijavu: 29.03.2024. godine do 15:00 sati

Maksimalno trajanje projekta: 6 mjeseci u razdoblju od 01.06.2024. godine do 01.12.2024. godine.

Zaklada Istra - Fondazione Istria poziva udruge, ustanove i mjesne odbore koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2024. godinu (Buje-Buie, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Vodnjan-Dignano, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno, Svetvinčenat, Vrsar-Orsera, Marčana,  Ližnjan-Lisignano, Medulin, Funtana-Fontane, Lanišće, Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Vižinada - Visinada, Tinjan, Barban ) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da se prijave na Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''.

Natječaj se raspisuje za 2 prioritetna područja:

1. Razvoj lokalne zajednice
U sklopu ovog prioritetnog područja financirat će se projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Naglasak je na uključenju građana u provedbu projekta, poticanje na volonterski rad te rješavanje konkretnih problema koje su građani određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne za rješavanje.

2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja
Ovo prioritetno područje odnosi se na projekte koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja. Aktivnosti koje se prijavljuju u sklopu ovog prioriteta moraju obuhavaćati tematiku istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja, a mogu biti radionice i edukacije za sve dobne skupine, okrugli stolovi, tribine, susreti, osmišljavanje novih društvenih programa za građane i ostale slične aktivnosti.

U sklopu natječaja, u oba prioritetna područja, potiče se i dodatno boduje:

  • umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih odbora kako bi se povećao društveni kapital u lokalnim zajednicama te doprinijelo rješavanju zajedničkih problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje projekte razvoja lokalne zajednice (30 bodova),
  • volonterstvo (5 bodova),
  • projekti koji neće sadržavati troškove plaće (5 boda),
  • projekti koji će kroz aktivnosti koristiti materijale izrađene od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala, odnosno potiče se ponovna uporaba (re-using) te provedba aktivnosti na način koji je u skladu sa ciljevima održivog razvoja (5 boda),
  • projekti koji potiču filantropiju u lokalnoj zajednici na način da se osigura sufinanciranje od strane privatnog sektora i/ili individualnih donacija u novcu u iznosu od 10% iznosa koji se traži od Zaklade (10 bodova),
  • projekti koji potiču filantropiju na način da se osigura dodatan doprinos projektu od strane lokalne zajednice u obliku donacija u stvarima/uslugama (5 boda)

Najmanji iznos koji se može tražiti od Zaklade iznosi 1.000,00 eura dok najveći iznosi 3.500,00 eura.

Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog projekta.

Maksimalan broj potpora koji de se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj jedinici lokalne samoupravi je 3.

Prijave na natječaj sa svim obveznim prilozima podnose se isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja (aplikacija SOM), putem e-prijavnica.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.
Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na slijedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Prilozi koje je potrebno učitati uz prijavu:

-    Izjava o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora
-    Izjava o partnerstvu
-    Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku te u elektroničkom sustavu prijavljivanja (aplikacija SOM).

Odgovore na postavljena pitanja pogledajte ovdje

Povratak na prethodnu stranicu