1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za male projekte u zajednici “Mali projekti za bolje sutra” - 12.05.2023.

Ukupna vrijednost financijske potpore: 30.000,00 eura (226.035,00 kuna)
Broj potpora: 08 - 30

Datum raspisivanja: 12.05.2023. godine
Rok za prijavu: 12.06.2023. godine do 14:00 sati

Maksimalno trajanje projekta: 5 mjeseci u razdoblju od 01.08.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Zaklada Istra - Fondazione Istria poziva udruge, ustanove i mjesne odbore koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2023. godinu (Buje-Buie, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Vodnjan-Dignano, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno, Svetvinčenat, Vrsar-Orsera, Marčana,  Ližnjan-Lisignano, Medulin, Funtana-Fontane, Lanišće, Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Vižinada - Visinada, Tinjan, Barban ) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da se prijave na Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''.

Natječaj se raspisuje za 2 prioritetna područja:

1. Razvoj lokalne zajednice
U sklopu ovog prioritetnog područja financirat će se projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Naglasak je na uključenju građana u provedbu projekta, poticanje na volonterski rad te rješavanje konkretnih problema koje su građani određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne za rješavanje.

2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja
Ovo prioritetno područje odnosi se na projekte koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja. Aktivnosti koje se prijavljuju u sklopu ovog prioriteta moraju obuhavaćati tematiku istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja, a mogu biti radionice i edukacije za sve dobne skupine, okrugli stolovi, tribine, susreti, osmišljavanje novih društvenih programa za građane i ostale slične aktivnosti.

U sklopu natječaja, u oba prioritetna područja, potiče se i dodatno boduje:

  • umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih odbora kako bi se povećao društveni kapital u lokalnim zajednicama te doprinijelo rješavanju zajedničkih problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje projekte razvoja lokalne zajednice (30 bodova),
  • volonterstvo (5 bodova),
  • projekti koji neće sadržavati troškove plaće (5 boda),
  • projekti koji će kroz aktivnosti koristiti materijale izrađene od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala, odnosno potiče se ponovna uporaba (re-using) te provedba aktivnosti na način koji je u skladu sa ciljevima održivog razvoja (5 boda),
  • projekti koji potiču filantropiju u lokalnoj zajednici na način da se osigura sufinanciranje od strane privatnog sektora i/ili individualnih donacija u novcu u iznosu od 10% iznosa koji se traži od Zaklade (10 bodova),
  • projekti koji potiču filantropiju na način da se osigura dodatan doprinos projektu od strane lokalne zajednice u obliku donacija u stvarima/uslugama (5 boda)

Najmanji iznos koji se može tražiti od Zaklade iznosi 1.000,00 eura (7.534,50 kuna) dok najveći iznosi 3.500,00 eura (26.370,75 kuna).

Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog projekta.

Maksimalan broj potpora koji de se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj jedinici lokalne samoupravi je 3.

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu