1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici”, 14.04.2017.

Na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisuje natječaj za građanske akcije ”Naš doprinos zajednici” za organizacije sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Pravo prijave na natječaj imaju udruge, zaklade i ustanove sa sjedištem u gore navedenim županijama.
Maksimalan iznos financijske podrške je do 10.000,00 kuna, a maksimalno trajanje inicijative je 3 mjeseca u razdoblju od 01.07.2017. do 15.10.2017. godine.

Ovim natječajem dodijeliti će se do 30 financijskih podrški za građanske akcije.

Prijave na natječaj vrše se internetskom prijavom putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za prijavu je 15. svibanj 2017. godine u 12 sati. Molimo prijavitelje da nakon e-prijave ispišu dokument za verifikaciju e-prijave koji je potrebno ovjeriti pečatom udruge i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja te poslati isključivo poštom, u propisanom roku za prijavu (do 15.05.2017. - uključujući i 15.05.) na adresu Zaklade.

Koraci postupka e-prijave pojašnjeni su OVDJE, a za prijavitelja koji je ustanova nekoliko naputaka prilikom e-prijave nalazi se OVDJE.

Povratak na prethodnu stranicu