1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenim podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s Pozivom prijave za financijsku potporu projektima usmjerenim podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:

a) PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Prava djece u zajednici– projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici;

2. Zaštita prava osjetljivih skupina djece– projekti koji su usmjereni na zaštitu prava djece (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i posvojena djeca).

b) PODRŠKA OBITELJI

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima;

2. Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija;

3. Projekti usmjereni podršci posvojiteljima kroz:

  • Unapređenje kompetencija stručnih radnika centara za socijalnu skrb i domova za djecu u području posvojenja djeteta,
  • Edukacija potencijalnih posvojitelja i podrška posvojiteljima nakon zasnovanog posvojenja djeteta;

4. Projekti usmjereni razvoju udomiteljstva kroz:

  • Promociju udomiteljstva za djecu od strane udruga udomitelja za djecu (održavanjem javnih tribina, predavanja, okruglih stolova, istupima u lokalnim medijima, tiskanjem i distribucijom promidžbenih materijala, suradnjom s jedinicama područne i lokalne samouprave, centrima za pružanje usluga u zajednici, domovima i nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim aktivnostima),
  • Podršku udomiteljima u području udomiteljstva za djecu – rad s djecom u riziku za razvoj i s problemima u ponašanju i teškoćama u učenju, rad s djecom s teškoćama u razvoju i promjenama u zdravstvenom stanju te rad s djecom predškolske dobi.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.490.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, završava 28. srpnja 2015. godine.

Natječajnu dokumentaciju za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) treba poslati preporučeno poštom, ili putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mspm.hr

Više detalja o natječaju i obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu