1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

A    Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)

B    Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima

C    Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)

D    Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)

E    Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna.

Rok za prijavu je 29. svibanj 2015.g., a natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu), onoj Regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti

Više detalja o natječaju i obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu