1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Otvoren od: 14.02.2014. do 31.03.2014.

Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima raspisuju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a isti se raspisuje za udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima za projekte koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Udruge mogu prijaviti projekt za 2 prioritetna područja Natječaja:
• Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih
• Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima– nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna:
– Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu: 50.000,00 kuna
– Maksimalni iznos po pojedinom projektu: 200.000,00 kuna
Natječaj je otvoren od 14.02. do 31.03.2014. godine, a prijave se podnose regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.civilnodrustvo-istra.hrwww.zamah.hrwww.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Povratak na prethodnu stranicu