1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni poziv za ideje društvenih inovacija “3DI”

Ukupna vrijednost financijske potpore: 187.500,00 kuna

Broj potpora: 3
(svaka od tri odabrane ideje imati će na raspolaganju iznos od 62.500,00 kn za realizaciju)

Datum raspisivanja: 22.11.2019. godine

Rok za prijavu: 23.12.2019. godine

Sve prijavljene društvene inovacije moraju se moći razraditi do 30.03.2020.godine i realizirati do 30.06.2020. godine.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva udruge da u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave prijave ideju društvene inovacije. Društvene inovacije podrazumijevaju nove strategije, koncepte, ideje, procese, proizvode, usluge, poslovne modele, alate i metodologije ili kombinacije svega navedenog koje odgovaraju na društvene potrebe ili probleme, a istovremeno stvaraju nove društvene odnose i suradnje. Nova rješenja, inovacija s društvenom misijom, usmjerene općoj dobrobiti, stvaranje društvenog utjecaja, inicirane, razvijene i implementirane od strane organizacija iz javnog, privatnog profitnog  i neprofitnog sektora ili pojedinaca/ki

Društvenom inovacijom prijavljenom na ovaj javni poziv mora se osigurati dugotrajno i održivo rješenje koje će se odnositi na inovativnu javnu uslugu u Istarskoj županiji u sljedećim područjima:

  • razvoj društvenog poduzetništva,
  • e-zdravlje,
  • marginalizirane skupine,
  • socijalne usluge u zajednici

Dokumentacija za prijavu dostupna je u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu