1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede u 2022. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča-Parenzo.

Natječaj je otvoren od 24.01.2022. do 24.02.2022. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 225.000,00 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) dio natječajne procedure Grad Poreč–Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula s napomenom „ Javni natječaj  za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede za 2022. godinu – NE OTVARAJ” ili skenirano putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede za 2022. godinu “.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 14.02.2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu