1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede_2021

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča - Parenzo.

Natječaj je otvoren od 22.01.2021. do 22.02.2021. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 175.000,00 kuna.

Sukladno članku 4, stavak 2 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) dio natječajne procedure Grad Poreč – Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula ili osobno predati u prijamni ured Zaklade (od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati).

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 19.02.2021. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu