1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2022. godinu

Općina Medulin poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje, koji su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

  • ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  • KULTURA
  • UDRUGE GRAĐANA

Natječaj je otvoren od 22.02.2022. do 24.03.2022. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 630.000,00 kuna.

Sukladno članku 4. Stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) dio natječajne procedure Općina Medulin provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile (u daljnjem tekstu: Zaklada Istra -Fondazione Istria).

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula s napomenom "Javni natječaj za udruge 2022., Općina Medulin - ne otvaraj“ ili skenirano putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Javni natječaj za udruge 2022., Općina Medulin".

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 16.03.2022. godine.

Prezentacija natječaja te informativna radionica održati će se u ponedjeljak, 7. ožujka 2022. u 17 sati, u velikoj dvorani (1. kat) DVD doma u Medulinu, Biškupije 283. Planirano trajanje informativnog događaja je do 20 sati, Više možete pogledati ovdje.

 

VAŽNO! – IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (08.03.2022.)_1.Izmjene

Dana 8. ožujka 2022. godine Općina Medulina usvojila je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu točke 2.3. Prihvatljivi partneri na projektu/programu kojom se mijenjaju uvjeti prihvatljivosti partnera.

U nastavku natječajne dokumentacije nalaze se Upute za prijavitelje_1.izmjene natječajne dokumentacije.

 

INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA (25.04.2022.)_2.Izmjene
Faza natječajnog postupka                                                                       Datum
Objava Natječaja                                                                                        22.02.2022.
Rok za podnošenje prijava                                                                         24.03.2022.
Rok za dostavu pitanja vezanih uz Poziv                                                   16.03.2022.
Rok za dostavu odgovora na pitanja vezana uz Natječaj                          21.03.2022.
Rok za provjeru propisanih uvjeta Poziva                                                  03.05.2022.
Rok za dostavu obavijesti o nezadovoljavanju propisanih uvjeta Poziva   06.05.2022.
Rok za donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava                         06.05.2022.
Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava                               06.05.2022.
Rok za pregovaranje i dostavu dodatne dokumentacije prije ugovaranja  11.05.2022.
Rok za ugovaranje                                                                                     13.05.2022.

Općina Medulin ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na mrežnim stranicama Općine: www.medulin.hr i Zaklade Istra-Fondazione Istria (www.civilnodrustvo-istra.hr)

 

Povratak na prethodnu stranicu