1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede u 2023. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča-Parenzo.

Natječaj je otvoren od 09.01.2023. do 09.02.2023. godine do 12:00 sati , a ukupna vrijednost natječaja je 35.000,00 eura/263.707,50 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) dio natječajne procedure Grad Poreč–Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula s napomenom „Javni natječaj  za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva Grada Poreča-Parenzo za 2023.godinu – NE OTVARAJ” ili skenirano putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Javni natječaj - poljoprivreda - Poreč za 2023. godina“.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 31.01.2023. godine.

VAŽNO! – IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (25.01.2023.)_1.Izmjene

Dana 25. siječnja 2023. godine Grad Poreč-Parenzo usvojio je 1. Izmjenu natječajne dokumentacije koja se odnosi na  B2 Obrazac proračuna. S tim u vezi u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji priložen je izmijenjen B2 Obrazac proračuna.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu