1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u 2023. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima razvoja civilnog društva, kulture, sporta i rekreacije i socijalne skrbi, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Natječaj je otvoren od 09.01.2023. do 09.02.2023. godine do 12h, a ukupna vrijednost natječaja je 144.628,00 eura/1.089.699,67 kuna.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Poreč–Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile iz Pule pa će tako Zaklada Istra - Fondazione Istria u okviru ovog natječaja obavljati poslove definirane u točci 1.4. Uputa za prijavitelje.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku putem e-pošte na: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Javni natječaj Grada Poreča za 2023.godinu“ sa navedenim nazivom organizacije pošiljatelja u potpisu.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 31.01.2023. godine.

VAŽNO! – IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (25.01.2023.)_1.Izmjene

Dana 25. siječnja 2023. godine Grad Poreč-Parenzo usvojio je 1. Izmjenu natječajne dokumentacije koja se odnosi na  B2 Obrazac proračuna (za iznose veće od 1.000,00€ (7.534,50kn)). S tim u vezi u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji priložen je izmijenjen B2 Obrazac proračuna (za iznose veće od 1.000,00€ (7.534,50kn)).

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu