1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

II.Javni natječaj Grada Poreča za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima na II.Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede. Natječaj je otvoren od 16.5.2018 do 15.6.2018. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 20.000,00 kuna.

Sukladno članku 4, stavak 2 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) dio natječajne procedure Grad Poreč – Parenzo provodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva pa će tako Zaklada u okviru ovog natječaja obavljati poslove definirane u točci 1.4. Uputa za prijavitelje. 

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula ili osobno predati u prijamni ured Zaklade (od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati). Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 8.6.2018. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je u nastavku.

Povratak na prethodnu stranicu