1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

II. Javni natječaj Grada Poreča za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča - Parenzo.

Natječaj je otvoren od 17.05.2022. do 17.06.2022. godine do 12h, a ukupna vrijednost natječaja je 105.000,00 kuna.

Dio natječajne procedure provodi se u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile iz Pule.  

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52 100 Pula s napomenom „II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede za 2022. godinu – NE OTVARAJ” ili skenirano putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede za 2022. godinu“.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 07.06.2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu