1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja – Buie u 2023. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Grada i/ili su korisnici s područja Grada te doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Natječaj je otvoren od 11.01.2023. godine do 13.02.2023. godine do 12:00h.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 25.280,00€ (190.472,16 kuna).

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dio natječajne procedure Grad Buje – Buie provodi u suradnji sa Zakladom Istra - Fondazione Istria.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr

Prijavitelj će putem e-pošte dobiti Potvrdu o zaprimljenoj prijavi od strane Zaklade najkasnije do kraja idućeg radnog dana. Ukoliko prijavitelj ne dobije Potvrdu u navedenom roku dužan je kontaktirati Zakladu na telefon:052/212-938.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 06.02.2023.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

Povratak na prethodnu stranicu