1. Međusektorska suradnja

Provedba Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020.

Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2017. usvojila Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu Nacionalna strategija) koja treba osigurati nastavak u kreiranju multisektorske politike promicanja prava osoba s invaliditetom i izjednačavanja mogućnosti, s ciljem osiguranja većeg stupnja kvalitete života u zajednici za osobe s invaliditetom.

Strategija obuhvaća 16 strateških područja te je kroz 78 mjera razrađeno 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva a sadrži mjerljive pokazatelje temeljem kojih će se dobiti realniji prikaz provedbe zadanih mjera. Zadaća je Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe.

Sukladno Strategiji Istarska županija je direktno ili indirektno zadužena za nekoliko konkretnih aktivnosti u provedbi pojedinih mjera za svako područje djelovanja. U nekima je Istarska županija nositelj, u drugima sunositelj aktivnosti. Uz Istarsku županiju kao sunositelja aktivnosti, svakako treba imati u vidu i općine i gradove, niz partnera od udruga OSI, zdravstvenih ustanova i druge organizacije ovisno o području djelovanja i realnim mogućnostima na terenu. Između ostalog, Istarska županija je trebala imenovati koordinatora za provedbu mjera Nacionalne strategije, što je i 12. veljače 2018. učinjeno, Helga Možé Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva imenovana je koordinatoricom. 

Sukladno tome, dogovorene su aktivnosti kako slijedi:

  • Organizacija koordinacijskog sastanka svih UO Istarske županije kojih se tiče provedba mjera Nacionalne strategije – predstavljanje mjera, pojedinih obaveza i dogovor oko realizacije

  • Organizacija koordinacijskog sastanka svih općina i gradova po pitanju provedbe mjera Nacionalne strategije na lokalnim razinama - predstavljanje mjera, obaveza JLS  i dogovor oko prikupljanja inputa za Regionalni program provedbe mjera Nacionalne strategije

  • Javno predstavljanje Nacionalne strategije udrugama OSI, okrugli stol i dogovor oko prikupljanja inputa za Regionalni program provedbe mjera Nacionalne strategije

  • Objedinjavanje svih inputa i dogovor sa Istarskom županijom oko daljnjih aktivnosti po pitanju izrade Regionalnog programa provedbe mjera Nacionalne strategije

  • Prikupljanje svih informacija i priprema izvještaja o provedbi mjera iz svoje nadležnosti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvješća

  • Objedinjavanje svih informacija i postavljanje Info točke za provedbu mjera Nacionalne strategije na web stranicama Zaklade, te u okviru redovnih aktivnosti zaklade provoditi edukacije i savjetovanja udrugama OSI po pitanju prijave i provedbe projekta koji su u skladu sa Nacionalnom strategijom, sa ciljem osnaživanja udruga OSI za povlaćenje sredstava namijenjenih za te aktivnosti iz ESF i Državnog proračuna.

Prvi informativni sastanak sa pročelnicima Upravnih odjela Istarske županije održao se 18.1.2018. u Puli.

Sastanak pročelnika istarskih općina i gradova održao se u petak, 2. veljače u Pazinu.

Prezentacija strategije i okrugli stol sa organizacijama civilnoga društva te tematski sastanci sa različitim ustanovama slijediti će u narednom periodu.

O svemu ćemo vas na vrijeme obavještavati.

Ukoliko želite dobivati informacije po ovom pitanju, molimo Vas pišite nam na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr.

Povratak na prethodnu stranicu