1. Međusektorska suradnja

Prijedlog javne politike za podršku razvoja društvenih inovacija i društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji

Ovaj dokument je izrađen u sklopu projekta +Resilient, Interreg Mediteran 2014.-2020., s ciljem boljeg razumijevanja ekosustava društvenih inovacija i društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji, kako bi se mogao izraditi i ponuditi prijedlog javne politike za podršku rastu i razvoju navedenih ekosustava. Ovaj rad je izrađen primjenom vrlo participativnog pristupa i na temelju doprinosa raznih dionika iz javnog, privatnog, akademskog i civilnog sektora na nacionalnoj i na lokalnoj, istarskoj, razini. Mišljenja smo da Istarska županija ima veliki potencijal za razvoj društvenog poduzetništva i društvenih inovacija, no potrebno je razviti ključna potporna područja koja će pomoći u ostvarenju tog cilja. Stoga se nadamo da će ovaj dokument predstavljati početak sveobuhvatnijeg postupka ocjene izvodljivosti odnosno načina i trenutka kada bi se ključne preporuke za predmetnu javnu politiku mogle primijeniti u županiji. Više pročitajte u nastavku...

Povratak na prethodnu stranicu