1. Međusektorska suradnja

Fond gradova i općina

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je krajem 2007. godine pokrenula projekt Fonda gradova i općina koji ima za cilj umrežavanje jedinica lokalne samouprave u jedinstveni Fond iz kojega će se putem javnog natječaja odobravati financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva. Iz ovog Fonda raspisuje se natječaj za male projekte u zajednici ‘Mali projekti za bolje sutra’.

Brošura Fond gradova i općina (PDF)

 

 

Temeljem potpisanih Sporazuma o partnerstvu članovi Fonda gradova i općina su:

Gradovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORAK KA USPJEŠNOJ SURADNJI – SPORAZUM O PARTNERSTVU

Sporazum o partnerstvu predstavlja jaču vezu među potpisnicima koja će se temeljiti na međusektorskoj suradnji, umrežavanju te transparentnosti i kvaliteti djelovanja.
Osim toga, uplatom u Fond gradova i općina, isti će finacirati projekte udruga koje djeluju na području Istarske županije te tim putem promicati razvoj civilnog društva, ali i poticati interes građana za aktivniju participaciju u razvoju lokalne zajednice.

PISMA NAMJERE- MOSTOVI SURADNJE SA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

Uloga civilnoga društva ostvaruje se u otvorenom dijalogu, interakciji, suradnji i partnerstvu s javnim i državnim institucijama.
Opći cilj/interes je razvijati i primjenjivati redovite institucionalne oblike savjetovanja koji će poboljšati komunikaciju između odgovarajućih državnih i javnih institucija i zainteresiranih organizacija civilnog društva.

Sukladno tome, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva svoju je u početku projekta aktivnu suradnju s Gradovima i Općinama konkretizira potpisivanjem Pisma namjere.
Potpisnici pisma namjere izrazili su spremnost za aktivnim uključivanjem u rad Zaklade na način da promiču razvoj civilnog društva u svakom gradu pojedinačno.
Nakon potpisivanja pisma namjere, slijedilo je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu.

Povratak na prethodnu stranicu