1. Međusektorska suradnja

Fond gradova i općina

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je krajem 2007. godine pokrenula program Fonda gradova i općina koji ima za cilj umrežavanje jedinica lokalne samouprave u jedinstveni Fond iz kojega se putem javnog natječaja odobravaju financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva.

Iz ovog Fonda raspisuje se natječaj za male projekte u zajednici ‘Mali projekti za bolje sutra’.

Brošura Fond gradova i općina (PDF)

 

 

Članovi Fonda gradova i općina su:

Gradovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporazum o partnerstvu Zaklade Istra – Fondazione Istria i jedinica lokalne samouprave temelji se na međusektorskoj suradnji, umrežavanju te transparentnosti i kvaliteti djelovanja. Općine i gradovi uplatom u Fond gradova i općina, financiraju projekte udruga koje djeluju na području Istarske županije te tim putem podržavaju razvoj civilnog društva, ali i potiču interes građana za aktivniju participaciju u razvoju lokalne zajednice.

Povratak na prethodnu stranicu