1. Međusektorska suradnja

Aktivni u zajednici 2021.

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u 2021. godini nastavlja sa provedbom programa „Aktivni u zajednici“ u okviru programske suradnje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na području 5 županija: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska. Kroz navedeni program Zaklada će kreirati program Akademije "Aktivni(h) u zajednici" u kojem će sudjelovati 15 predstavnika lokalnih zajednica, a na kojoj će oni biti informirani, educirani i motivirani da pokrenu promjene u svojim zajednicama. To bi trebali biti ljudi koji će biti pokretači društvenih promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Zaklada će u 2021. godini, a temeljem dobivenog iskustva u prethodnim godinama provedbe programa, i dalje raditi na osvještavanju važnosti društvenog kapitala te poticati povećanje društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. S obzirom na odlične povratne informacije dosadašnjih polaznika, Zaklada će  ove godine provesti program pod nazivom Akademija "Aktivni(h) u zajednici“, a na koji će biti pozvani novi predstavnici 15 zajednica kako bi iste informirali, educirali i motivirali da pokrenu promjene u svojim zajednicama i na taj način radili na povećanju društvenog kapitala. Program Akademije "Aktivni(h) u zajednici" temeljiti će se na razvoju društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Obuhvaćati će interaktivni rad sa polaznicima na detektiranju problema koji postoje u određenoj zajednici,  mapiranju resursa i potencijala te će se detektirati moguća rješenja, razraditi konkretne ideje, odnosno društveni programi koji će se provesti u lokalnim zajednicama uz mentoriranje i podršku Zaklade.

Zaklada će na svojim mrežnim stranicama objaviti javni poziv za iskaz interesa polaznika Akademije iz 5 županija u kojima Zaklada djeluje na provedbi programa “Aktivni u zajednici” (Istarska, Primorsko-goranska, Krapinsko-zagorska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka). Zaklada će sa svim odabranim sudionicima Akademije održati uvodne online sastanke. Sudionici će tijekom Akademije steći potrebna znanja o razvoju zajednice, društvenom kapitalu, provedbi aktivnosti, motiviranju dionika, prikupljanju sredstava i druga znanja važna za provedbu društvenih programa.

Jedan od zadataka polaznika će biti i provesti jedan društveni program do kraja godine u svojoj zajednici tako da uključe širu zajednicu, uz mentoriranje i podršku Zaklade. Po završetku, sudionici Akademije, dobit će potvrdu pohađanja Akademije "Aktivni(h) u zajednici". Osvještavanje lokalne zajednice o važnosti razvoja kulture davanja Zaklada će u suradnji s polaznicima Akademije provoditi tijekom provedbe samih društvenih programa, bilo kroz prezentacije, razgovore, sastanke ili predavanja o društvenom kapitalu, filantropiji, volontiranju, aktivnom građanstvu i slično. Modalitet i teme definirat će se za svaku zajednicu pojedinačno, ovisno o odabranom društvenom programu u suradnji s polaznicima Akademije provodit će se programi u pojedinim lokalnim zajednicama, po unaprijed dogovornim procedurama ovisno o pojedinom programu i izrađenom planu svakog polaznika. Zaklada će mentorirati provedbu programa te savjetima i pomoći na terenu, biti podrška svakom polazniku Akademije.

Nakon odabira društvene potrebe, odnosno konkretnog društvenog programa, ovisno o prirodi potrebe, definirat će se hodogram aktivnosti, nositelji istih te način prikupljanja sredstava. Aktivnosti prikupljanja sredstava u tom smislu mogu biti različite, ovisno o pojedinoj lokalnoj zajednici, od humanitarnih događaja, foundraisinga, crowdfundinga, medijske akcije i slično. Naime, jednom kad bude bio definiran društveni program, odnosno definirana potreba ili problem koji se treba riješiti, bit će lakše prikupiti sredstva u lokalnoj zajednici.

Svi dionici koji su izrazili želju za uključenje u provedbu društvenog programa dobit će svoja zaduženja. U suradnji s lokalnim partnerima, Zaklada će mentorirati cjelokupan proces, odnosno provedbu aktivnosti i njihovo pravovremeno izvršenje te biti podrška u provedbi definiranih aktivnosti. Nadalje, Zaklada će nastaviti razvoj društvenog kapitala u nekim od zajednica u kojima se provodio program „Aktivni u zajednici“ u 2020. godini. Važno je nastaviti rad u zajednicama s ljudima koji imaju volju i želju nešto učiniti. Završit će se programi koji su započeti u 2020. godini, a gdje su se zbog pojave virusa Covid-19 produžile realizacije programa. U tom smislu, ispitat će se spremnost zajednica da nastave dalje suradnju sa Zakladom kroz program „Aktivni u zajednici“.

 

Brošura Akademije "Aktivni(h) u zajednici"

Brošura Akademije "Aktivni(h) u zajednici"

Povratak na prethodnu stranicu