1. Međusektorska suradnja

Aktivni u zajednici 2019.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u 2019. godini nastavlja sa provodbom programa „Aktivni u zajednici“ u okviru programske suradnje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na području 5 županija: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska.

Kroz navedeni program Zaklada će kreirati program „Akademije razvoja lokalnog razvoja“u kojem će sudjelovati 15 predstavnika lokalnih zajednica, a na kojoj će oni biti informirani, educirani i motivirani da pokrenu promjene u svojim zajednicama. To bi trebali biti ljudi koji će biti pokretači društvenih promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Program Akademije razvoja lokalnih zajednica bit će baziran na smjernicama koje će Zaklada prethodno izraditi temeljem iskustva u provedbi programa u 2018. godini, a temeljit će se na razvoju društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Na Akademiji sudionici će tijekom trodnevne radionice steći potrebna znanja o razvoju zajednice, društvenom kapitalu, upravljanju zajednicom i motiviranju dionika, prikupljanju sredstava, vidljivosti i druga znanja važna za provedbu društvenih programa. Jedan od zadataka polaznika će biti i provesti jedan društveni program do kraja godine u svojoj zajednici tako da  uključe širu zajednicu, uz mentoriranje i podršku Zaklade.Po završetku, sudionici Akademije, dobit će potvrdu pohađanja Akademije razvoja lokalnih zajednica.

Osvještavanje lokalne zajednice o važnosti razvoja kulture davanja Zaklada će u suradnji s polaznicima Akademije provoditi tijekom provedbe samih društvenih programa, bilo kroz prezentacije, razgovore, sastanke ili predavanja o društvenom kapitalu, filantropiji, volontiranju, aktivnom građanstvu i slično.Modalitet i teme definirat će se za svaku zajednicu pojedinačno, ovisno o odabranom društvenom programu

U suradnji s polaznicima Akademije razvoja lokalnih zajednica provodit će se programi u pojedinim lokalnim zajednicama, po unaprijed dogovornim procedurama ovisno o pojedinom programu i izrađenom planu svakog polaznika.  Zaklada će mentorirati provedbu programa te savjetima i pomoći na terenu, biti podrška svakom polazniku Akademije.

Nakon odabira društvene potrebe, odnosno konkretnog društvenog programa, ovisno o prirodi potrebe, definirat će se hodogram aktivnosti, nositelji istih te način prikupljanja sredstava.Aktivnosti prikupljanja sredstava u tom smislu mogu biti različite, ovisno o pojedinoj lokalnoj zajednici, od humanitarnih događaja, foundraisinga, crowdfundinga, medijske akcije i slično. Naime, jednom kad bude bio definiran društveni program, odnosno definirana potreba ili problem koji se treba riješiti, bit će lakše prikupiti sredstva u lokalnoj zajednici. Svi dionici koji su izrazili želju za uključenje u provedbu društvenog programa dobit će svoja zaduženja. U suradnji s lokalnim partnerima, Zaklada će mentorirati cjelokupan proces, odnosno provedbu aktivnosti i njihovo pravovremeno izvršenje te biti podrška u provedbi definiranih aktivnosti.

Nadalje, Zaklada će nastaviti razvoj društvenog kapitala u nekim od zajednica u kojima se provodio program „Aktivni u zajednici“ u 2018. godini. Važno je nastaviti rad u zajednicama  s ljudima koji imaju volju i želju nešto učiniti. Završit će se programi koji su započeti u 2018. godini, a gdje su objektivne okolnosti produžile su realizaciju programa. U tom smislu, ispitat će se spremnost zajednica da nastave dalje suradnju sa zakladom kroz program „Aktivni u zajednici“.

Povratak na prethodnu stranicu