1. Info dani

Info dani 2020

Od 23. do 27. studenog u sklopu Info dana za udruge održano je 9 radionica i predavanja na zanimljive teme koje mogu pomoći udrugama i ostalim dionicima neprofitnog sektora boljem i jačem djelovanju: Basic za ESF projekte, Udruga vs firma/od ideje do udruge/ ABCda za udruge, Izradi Lean platno svog društvenog poduzeća, Priprema i objava publikacija i udruga, Društveno inoviranje – alat za rješavanje problema u društvu, Medijsko praćenje događaja/suradnja s medijima, Društveni utjecaj/Social Impact, Društvene mreže i digitalni alati te Brendiranje udruga u zajednici. Predavanja i radionice održali su stručnjaci iz pojedinih područja: Helga Možé (Zaklada Istra), Stjepan Mikec (ACT Grupa), Marijeta Matijaš (Kreacija), Darko Ciglar (ACT Grupa), Tomislav Pancirov (TP Obrt), Muamer Mujević (ICONIS).

Uz sve to, održano je 5 okruglih stolova na kojima su sudjelovali stručnjaci i predstavnici primjera dobrih praksi pojedinih tematika. Zaključci s okruglih stolova narednih će dana biti oblikovani i proslijeđeni svim sudionicima.

U ponedjeljak je održan okrugli stol o programu javnih potreba u doba korone na kojem su panelisti bili: Nevija Srdoč (Grad Pazin), Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko - zagorska županija), Dragan Poropat (Grad Rovinj), Vesna Kordić (Grad Poreč - Parenzo), Roberta Katačić  (Istarska županija - Regione Istriana), Elvira Krizmanić Marjanović (Grad Pula - Pola), Borjan Batagelj (Grad Labin). U utorak i srijedu održani su okrugli stolovi o društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama na kojima su sudjelovali upravo predstavnici uspješnih društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj, ali i osobe koje su u suradnji s drugim dionicima kreirali razne društvene inovacije. Panelisti okruglog stola o društvenom poduzetništvu bili su predstavnici uspješnih poduzetničkih pothvata te podržavatelji razvoja društvenog poduzetništva u Istri: Danijela Kasumović - Maružin (Bistro Punkt), Alemka Lončar (Hedona), Ana Teskara (BRLOG - zadružna pivovara), Teo Petričević (ACT Grupa), Veselko Musa (Martinov plašt - Socijalno uslužna zadruga), Jasna Jaklin Majetić (HGK - Županijska komora Pula), Kristina Afrić Rakitovac (FET "Dr. Mijo Mirković"), Violeta Šugar (FET "Dr. Mijo Mirković"). Što je potrebno za razvoj društvenih inovacija u Istri prokomentirali su Teo Petričević (ACT Grupa), Kristina Afrić Rakitovac (FET "Dr. Mijo Mirković", UNIPU), Sven Maričić (Tehnički fakultet u Puli, UNIPU), Mirna Karzen (Laboratorij za društvene inovacije) i Helga Možé (Zaklada Istra). Slijedio je okrugli stol o filantropiji u pandemiji – zakladništvu u RH: Roko Nakić (Zaklada Zamah), Jelena Gordana Zloić (Zaklada Slagalica), Helga Možé (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva). Info dani završili su okruglim stolom o ESF projektima i mnogim problemima, ali i mogućnostima koje donose, a na kojem su gostovali: Mirjana Radulović (Savez udruga Rojc), Tina Gašpar (Labin Art Express XXI), Kristina Rabar (Udruga mladih i Alumni FET Pula), Bojan Bjelja (Udruga mreža Zagor), Ivana Šalić (Udruga osoba s invaliditetom  Sisačko-moslavačke županije).

Edukacije: Društveni utjecaj – Social impact, Priprema i objava publikacija udruga, Medijsko praćenje događaja, Društvene mreže i digitalni alati te Okrugli stol „Što je potrebno za razvoj društvenih inovacija“ održani su u sklopu Projekta +Resilient, financiranog iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 i iz Europskog fonda za regionalni razvoj te sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U suradnji sa Radiom Rojc, svako jutro razgovaralo se o pojedinoj temi i najavljivalo događaje koji će se tog dana održati, što je bilo moguće poslušati i putem FB Zaklade kao i sve okrugle stolove. Ovogodišnje online izdanje Info dana za udruge okupilo je 76 sudionika, predavača i gostiju.

Materijali sa info dana

Na sljedećem linku možete pronaći materijale sa održanih info dana, no budući da je sadržaj zaštićen, molimo vas da nas kontaktirate poradi dobijanja pristupnih podataka!

MATERIJALI SA INFO DANA

Povratak na prethodnu stranicu