Javna nabava

Zaklada u 2018. i 2019. godini ne planira nabave predmeta čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Doc Plan nabave za 2017. godinu
Doc Plan nabave za 2016. godinu
Doc Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. g
Doc Plan nabave za 2015. godinu
Doc Plan nabave za 2014. godinu [PDF 442.65 KiB]
Doc Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Doc Obavijest
Doc Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave