1. Novosti iz civilnog društva
  2. Zaklada Kultura nova objavila Javni poziv za projekte u području suvremene kulture i umjetnosti

Zaklada Kultura nova objavila Javni poziv za projekte u području suvremene kulture i umjetnosti

Zaklada "Kultura nova" je 3. veljače 2020. objavila Javni poziv na predlaganje projekata organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn, a podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

      a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
      b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv, a prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku do 19. 3. 2020. godine u 16.00 h. Pitanja o Programu podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

Više informacija, Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. te e-prijavnice za obje kategorije dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura Nova".

Povratak na prethodnu stranicu